Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 10 czerwca 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI TORZYMSKIEJ

KRS

0000018111

NIP

4290083604

REGON

971199604

Adres siedziby

Kasztanowa 3, 66-235 Torzym, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 czerwca 2001 r.

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Postanowienie sądu rejonowego w zielonej górze viii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, sygn. Sprawy zg viii ns - rej krs 2218/21/878 , 22. 04. 2021

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy przewodniczącego zarządu lub jego zastępcy i skarbnika.

Cel działania

Wszechstronny rozwój ziemi torzymskiej, dobrobytu jej mieszkańców, porządku publicznego i tworzenia klimatu ziemi przyjaznej człowiekowi. Promocja ziemi torzymskiej poprzez wydawanie publikacji o zasięgu lokalnym.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 638 SĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE, WYDZIAŁ I CYWILNY