Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "ZGODA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000178804

REGON

852731209

Data rejestracji

5 listopada 2003 r.

Adres siedziby

Świerkowa 13A, 33-230 Szczucin, Polska

Cel działania

1. Dążenie do sprawowania władzy w organach jednostek samorządu terytorialnego. 2. Działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców powiatu dąbrowskiego w życiu publicznym. 3. Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego miejscowości szczucin oraz powiatu dąbrowskiego. 4. Promocja szczucina i powiatu dąbrowskiego. 5. Kształtowanie postaw patriotycznych. 6. Propagowanie idei samorządności. 7. Propagowanie myśli narodowej, chrześcijańsko-demokratycznej i konserwatywnej. 8. Integrowanie członków i sympatyków prawicowych partii politycznych. 9. Udział i organizowanie obchodów świąt państwowych i rocznic ważnych wydarzeń historycznych. 10. Upamiętnienie postaci, wydarzeń i miejsc ważnych dla tożsamości mieszkanców szczucina i powiśla dąbrowskiego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków stowarzyszenia uprawnieni są prezes stowarzyszenia i skarbnik stowarzyszenia albo dwaj członkowie zarządu, w tym prezes

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY