Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "ZGODA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000178804

REGON

852731209

Data rejestracji

5 listopada 2003 r.

Data ostatniej zmiany

23 maja 2006 r.

Adres siedziby

Świerkowa 13A, 33-230 Szczucin, Polska

Cel działania

1. Dążenie do sprawowania władzy w organach jednostek samorządu terytorialnego. 2. Działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców powiatu dąbrowskiego w życiu publicznym. 3. Wspieranie przedsiębiorczości I rozwoju gospodarczego miejscowości szczucin oraz powiatu dąbrowskiego. 4. Promocja szczucina I powiatu dąbrowskiego. 5. Kształtowanie postaw patriotycznych. 6. Propagowanie idei samorządności. 7. Propagowanie myśli narodowej, chrześcijańsko-demokratycznej I konserwatywnej. 8. Integrowanie członków I sympatyków prawicowych partii politycznych. 9. Udział I organizowanie obchodów świąt państwowych I rocznic ważnych wydarzeń historycznych. 10. Upamiętnienie postaci, wydarzeń I miejsc ważnych dla tożsamości mieszkanców szczucina I powiśla dąbrowskiego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń z zakresu praw I obowiązków stowarzyszenia uprawnieni są prezes stowarzyszenia I skarbnik stowarzyszenia albo dwaj członkowie zarządu, w tym prezes

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY