Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 8 grudnia 2023 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE GO

KRS

0000176948

NIP

9512110044

REGON

001237566

Adres siedziby

Synów Pułku 1 / 15, 02-626 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 października 2003 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych oraz do podpisywania wszelkiego rodzaju pism i dokumentów powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. 2. Do składania innych oświadczeń woli uprawniony jest prezes samodzielnie lub łącznie dwaj członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 31 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie kultury umysłowej poprzez popularyzowanie japońskiej gry planszowej go.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 358 SĄD OKREGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY