Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 27 sierpnia 2021 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE GO

KRS

0000176948

NIP

9512110044

REGON

001237566

Adres siedziby

Al. Niepodległości 107/109 / 106, 02-626 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 października 2003 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych oraz do podpisywania wszelkiego rodzaju pism i dokumentów powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. 2. Do składania innych oświadczeń woli uprawniony jest prezes samodzielnie lub łącznie dwaj członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie kultury umysłowej poprzez popularyzowanie japońskiej gry planszowej go.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

ZARZAD@GO.ART.PL

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 358 SĄD OKREGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY