Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

990,7 tys. zł

2009 r.

2,9 tys. zł

2006 r.

928,7 zł

2006
2009
2020
928,7 zł 2,9 tys. zł 990,7 tys. zł