STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000175755

Numer NIP

0

Numer REGON

12333608

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

ART.74 STATUTU DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KOALICJI WYMAGANE SĄ PODPISY CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB: PREZESA ORAZ SKARBNIKA LUB ICH ZASTĘPCÓW. ART.75 STATUTU DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA LUB JEGO ZASTĘPCY ORAZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.