Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE GITARIADA W GDAŃSKU W LIKWIDACJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000175336

NIP

5842019037

REGON

192970175

Data rejestracji

22 października 2003 r.

Adres siedziby

Gdyńska 5G / 16, 80-340 Gdańsk, Polska

Rozwiązanie

Postanowienie sądu o rozwiązaniu stowarzyszenia z dnia 15. 01. 2018 r. W sprawie vii ns-rej. Krs 38061/17/938 , 15. 01. 2018

Cel działania

1. Stworzenie niezbędnych warunków do podejmowania inicjatyw i działań umożliwiających realizację programu stowarzyszenia. 2. Kształtowanie kultury muzycznej poprzez prowadzenie takiej działalności (koncertowej, edukacyjnej, pedagogicznej, edytorskiej, popularyzatorskiej itp. ), która oprócz potrzeb i aspiracji członków stowarzyszenia uwzględnia także środowiskowe potrzeby kulturalne. 3. Podejmowanie działań i popieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi gitarystyki Polskiej. 4. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w celu wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń aktualizujących naszą wiedzę o najnowszych osiągnięciach gitarystyki Polskiej i światowej. 5. Integracja środowiska gitarowego. 6. Opieka nad młodymi talentami.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 177 DZIAŁ "A" SAD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ I CYWILNY