Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 10 listopada 2016 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

KRS

0000174760

NIP

7781369398

REGON

639686304

Adres siedziby

Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 października 2003 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do integracji absolwentów wszystkich form kształcenia i kursów dokształcających wsb w poznaniu oraz przystosowania absolwentów do wymagań krajowej i międzynarodowej sytuacji gospodarczej. Stowarzyszenie reprezentuje absolwentów wobec innych środowisk oraz wspiera ich w zakresie osobistego doskonalenia i podejmowanych przez nich inicjatyw. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju oraz realizacji misji wsb.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2505 SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU, I WYDZIAŁ CYWILNY