Poprzednio

MIĘDZYZAKŁADOW ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I TERENOWEJ PRZY MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KROŚNIE

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I TERENOWEJ PRZY MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KROŚNIE

KRS

0000169742

NIP

6842526852

REGON

371017071

Adres siedziby

Fredry 3 / 17, 38-400 Krosno, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

6 sierpnia 2003 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni przewodniczący i inne osoby upoważnione przez zarząd związku. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łącznie działanie 3 osób.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Cel działania

1. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników i ich rodzin. 2. Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Harmonizowanie działania zakładu pracy z interesami pracowników. 4. Oddziaływanie na rzecz demokratyzacji, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich. 5. Kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych. 6. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno- zawodowej młodych pracowników. 7. Współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno- gospodarczych zakładu w celu pomnażania funduszu zakładu i jego sprawiedliwego podziału. 8. Umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 61 SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ I CYWILNY-SEKCJA REJESTRACJI