Nazwa pełna

FUNDACJA "CENTRUM BADAŃ HISTORYCZNYCH"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000169619

NIP

5252273912

REGON

015537949

Data rejestracji

5 sierpnia 2003 r.

Data ostatniej zmiany

12 września 2016 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście (Instytut Historyczny Uw) 26/28, 00-927 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 7 statutu celem fundacji jest: 1) działanie na rzecz rozwoju badań I studiów nad dziejami polski I europy, 2) rozwijanie kontaktów naukowych ze środowiskami badawczymi innych krajów, 3) wspieranie kształcenia I rozwoju naukowców z zakresu dyscyplin humanistycznych, szczególnie historycznych 4) upowszechnianie wiedzy o odkryciach naukowych z zakresu nauk społecznych, szczególnie historycznych.

Zarzad Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 22 statutu 1. Oświadczenia w woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu w tym prezes fundacji, 2. Oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jedna osoba upoważniona do tego przez zarząd.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

REDAKCJA@QMAN.COM.PL

Adres e-mail

WWW.QMAN.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY