Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 10 lutego 2011 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA DIECEZJI RADOMSKIEJ "DAĆ SERCOM NADZIEJĘ"

KRS

0000169264

NIP

7962571318

REGON

672971789

Adres siedziby

Malczewskiego 1, 26-600 Radom, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

6 sierpnia 2003 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje fundacje na zewnątrz oświadczenia woli w imieniu fundacji skaładają dwaj członkowie zarządu fundacji, w tym prezes fundacji lub wiceprezes fundacji

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Cel działania

1. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających. 2. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 3. Niesienie pomocy finansowej i rzeczowej osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych lub materialnych. 4. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie zakładów charytatywno- opiekuńczych szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 5. Współpraca i współdziałanie z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami a także osobami fizycznymi w zakresie popularyzacji w środkach masowego przekazu.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2006 r.

11,3 tys. zł