Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 27 kwietnia 2017 r.

Nazwa pełna

POLSKA FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ "RES HUMANAE"

KRS

0000168240

NIP

5251489076

REGON

010341934

Adres siedziby

Piękna 64A, 00-672 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

5 sierpnia 2003 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celami fundacji są: 1. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na działalność humanitarną. 2. Pomoc hospicyjna dla osób chorych na aids. 3. Wszechstronna pomoc osobom uzależnionym, nosicielom wirusa hiv, chorym na aids oraz innym osobom potrzebującym pomocy. 4. Propagowanie postaw humanitarnych w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka. 5. Prowadzenie działań promujących zdrowie.

Beneficjenci rzeczywiści
Zgromadzenie Fundatorów Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

17,3 tys. zł

Inne dane

Adres www

RESHUMANAE.ORG.PL

Adres e-mail

[email protected]

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 3840 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY