Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 17 lipca 2003 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA CENTRUM KREOWANIA WIEDZY I INNOWACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000168015

Data rejestracji

17 lipca 2003 r.

Adres siedziby

Szpitalna 13, 05-092 Łomianki, Polska

Cel działania

Celami fundacji jest wspieranie edukacji, nauki, współpracy międzynarodowej, innowacyjności, przedsiębiorczości, kultury, ochrony środowiska, rozwoju i zastosowania nowoczesnych technologii oraz rozwoju gospodarczego na terenie rzeczpospolitej Polskiej i poza nim, w szczególności: a) promowanie przedsiębiorczości w społeczeństwie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, studentów Polskich uczelni b) zmniejszanie bezrobocia c) identyfikacja kluczowych czynników wpływających na kreatywność i przedsiębiorczość d) wdrażanie osiągnięć nauki do zastosowań gospodarczych lub pomoc w tym zakresie e) promowanie wśród młodzieży samodzielności i aktywnej postawy wobec zmiennych wymagań otoczenia społecznego, w tym gospodarczego f) stymulowanie kreatywności oraz postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi, zwłaszcza wśród studentów wyższych uczelni g) wspieranie inicjatyw podejmowanych przez osoby wchodzące na rynek z zamiarem realizacji własnych koncepcji gospodarczych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy, fundację reprezentuje jedyny członek zarządu w przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy, fundację reprezentują łącznie dwaj członkowie zarządu

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY