Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 23 kwietnia 2007 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ORTOPEDII I REHABILITACJI POWIATU DĄBROWSKIEGO "SPRAWNOŚĆ" W LIKWIDACJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000016788

NIP

8711602140

REGON

851800960

Data rejestracji

5 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Polska

Cel działania

1. Pozyskiwanie środków na : -zakup aparatury i sprzętu medycznego, -modernizację i rozbudowę oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej i rehabilitacji szpitala w dąbrowie tarnowskiej oraz sali operacyjnej, -modernizację i zaopatrzenie w sprzęt medyczny poradni urazowo - ortopedycznej , -modernizację i zaopatrzenie w sprzęt medyczny poradni rehabilitacyjnej, -modernizację i zaopatrzenie w sprzęt medyczny pracowni fizykoterapii. 2. Wyzwalanie incjatyw dla rozwoju szeroko pojętej rehabilitacji. 3. Stwarzanie członkom stowarzyszenia warunków do zdobywania specjalistycznych kwalifikacji różnymi metodami, w tym tworzenie stypendiów krajowych i zagranicznych. 4. Organizowanie spotkań, konferencji i sympozjów poświęconych aktualnym problemom ortopedii i rehabilitacji. 5. Opracowanie wydawnictw i redagowanie czasopism związanych z celami stowarzyszenia. 6. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w szczególności poprzez : -fachowe doradztwo oraz pomoc medyczną, -częściową refundację kosztów materiałów medycznych,które nie podlegają finansowaniu z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, -stosowanie, finansowanych częściowo przez stowarzyszenie, nowoczesnych technik leczenia urazów.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ DZIAŁ A NR782 SĄD OKRĘGOWY W TARNOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY