Dane aktualne

Nazwa pełna

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 lipca 2003 r.

KRS

0000167402

NIP

7752453245

REGON

473177953

Adres siedziby

M. Konopnickiej 10, 99-100 Łęczyca, Polska

Cel działania

1. Działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty I ochrony środowiska 2. Krzewienia turystyki I krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci I młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego I grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii I obozów 3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej, w tym poprzez współdziałanie z towarzystwami I organizacjami skupiającymi I opiekującymi się polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą 4. Nauki, edukacji, oświaty I wychowania dzieci I młodzieży, szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności I perspektywach rozwoju polski, szerzenia kultury turystyki I zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi I zdrowotnymi walorami wędrownictwa 5. Ekologii I ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.

Zarząd Oddziału Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw I obowiązków w tym majątkowych oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród grona obejmującego prezesa, wiceprezesów, skarbnika lub innych umocowanych przez zarząd oddziału jego członków.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 33 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »