Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

4 mln zł

1,3 mln zł

2004 - 2006

1

20,7 tys. zł

3,9 tys. zł

Łącznie

2

4,1 mln zł

1,3 mln zł