Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 6 listopada 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ WYMIANY INFORMACJI KATOLICKIEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000163524

NIP

5271119193

REGON

010390312

Data rejestracji

18 czerwca 2003 r.

Adres siedziby

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie wymiany informacji katolickiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu fundacji są upoważnieni: - jeżeli zarząd jest jednoosobowy, prezes zarządu samodzielnie - jeżeli zarząd liczy więcej niż jedną osobę, dwóch członków zarządu łącznie, albo pełnomocnik samodzielnie działający w granicach umocowania.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 3953 SĄD GOSPODARCZY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ SĄDU GOSPODARCZO-REJESTROWEGO