Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 22 maja 2003 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA RUCH POMOCY RODZINIE

KRS

0000162400

REGON

010700221

Adres siedziby

Żurawia 20, 00-515 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

22 maja 2003 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu fundacji oraz do dysponowania środkami fundacji w tym na rachunkach bankowych uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, zaś każdy z pozostałych członków zarządu i każdy z pełnomocników tylko z prezesem zarządu łącznie.

Cel działania

Celem fundacji jest: integracja osób rożnych specjalności, światopoglądów i zainteresowań, których łączy chęć niesienia pomocy ludziom w trudnych sytuacjach osobistych, małżeńskich i rodzinnych, wszechstronna pomoc rodzinie, uwrażliwianie ludzi na potrzeby społeczne.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4247 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY