Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 20 listopada 2003 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "RUCH SAMORZĄDOWY MIESZKAŃCÓW BUKOWNA"

KRS

0000160622

REGON

356744176

Adres siedziby

Olchowa 4, 32-332 Bukowno, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

27 maja 2003 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu: tj. Prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez zarząd innego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Propagowanie, wspieranie idei samorządności wspólnot lokalnych; 2. Grupowanie członków stowarzyszenia wokół takich wartości jak: uczciwość, przedsiębiorczość, aktywność, solidarność, patriotyzm, szacunek dla tradycji, rodziny, wspólnoty i państwa Polskiego; 3. Pomoc i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu środków finansowych na przedsięwzięcia użyteczności publicznej z funduszy krajowych i zagranicznych; 4. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości - stworzenie lokalnego lobbingu gospodarczego; 5. Promocja lokalnych firm i przedsiębiorców oraz miasta bukowno i okolic w kraju i zagranicą. Propagowanie i wdrażanie inicjatyw: ekologicznych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, gospodarczych oraz przystąpienia Polski do struktur unii europejskiej; 6. Pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji ludziom młodym i bezrobotnym do pełnienia funkcji społecznych i zawodowych; 7. Wspomaganie członków w działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej; 8. Propagowanie idei demokratycznego państwa obywatelskiego wśród dorosłych i młodzieży.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór