Nazwa pełna

POLSKA FUNDACJA OCHRONY ZWIERZĄT

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000159654

REGON

015480824

Data rejestracji

6 maja 2003 r.

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 13 / 20, 01-071 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 3 statutu: fundacja ma na celu prowadzenie oraz wspieranie działalności zmierzającej do ochrony zwierząt, zgodnej z przepisami prawa Polskiego oraz standardami obowiązującymi w unii europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem troski o humanitarne traktowanie zwierząt w ich hodowli, transporcie, gospodarczym wykorzystaniu, w prowadzeniu na nich doświadczeń, a także w zakresie postępowania ze zwierzętami bezpańskimi.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 8 statutu: zarząd fundacji kieruje pracami fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Par. 10 statutu: postanowienia zarządu fundacji oraz zaciągane w imieniu fundacji zobowiązania wymagają akceptacji prezesa zarządu i przynajmniej jednego z członków zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY