Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 2 grudnia 2015 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE RYNKU KAPITAŁOWEGO UNFE

KRS

0000158667

NIP

5242788750

REGON

361399130

Adres siedziby

Korzystna 7, 03-623 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

15 kwietnia 2003 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia w tym oświadczenia dotyczące gospodarowania majątkiem stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań składa przynajmniej dwu członków zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

1) inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań w kierunku rozwoju Polskiego rynku kapitałowego, 2) inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań w kierunku budowy społecznej gospodarki rynkowej, upowszechnienie własności prywatnej i oszczędności indywidualnych, 3) inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań mających na celu zapewnienie rozwoju kapitałowego systemu funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych oraz innych form zabezpieczenia emerytalnego i długoterminowych oszczędności, 4) pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat celów i zasad funkcjonowania rynku kapitałowego w tym funduszy emerytalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych a także innych form zabezpieczenia emerytalnego i długoterminowych oszczędności oraz form społecznej gospodarki rynkowej, 5) podejmowanie działań na rzecz pogłebiania konkurencji na rynku otwartych funduszy emerytalnych, 6) podejmowanie działań na rzecz promocji krajowych inwestycji funduszy emerytalnych i przejrzystości rynku kapitałowego w tym rynku emerytalnego, 7) popularyzacja raportów "Bezpieczeństwo dzięki konkurencji", "Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości" oraz "Bezpieczeństwo dzięki emeryturze" i wynikających z nich wniosków, 8) podejmowanie działań w celu ochrony interesów członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych, w tym ich praw konsumenckich, 9) podejmowanie działań w kierunku upowszechniania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w sposób zabezpieczający ochronę interesów osób ubezpieczonych.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.SRKUNFE.PL

Adres e-mail

PAWEL.PELC@GMAIL. COM