STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000157965

Numer NIP

0

Numer REGON

15450533

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE KLUB NA ZEWNĄTRZ. ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE TOWARZYSTWA PODEJMUJĄ ZA ZGODĄ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PRZEWODNICZĄCY I SKARBNIK LUB W RAZIE ICH NIEOBECNOŚCI DWIE INNE OSOBY, UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY DO PODPISYWANIA PISM W SPRAWACH FINANSOWYCH, RACHUNKÓW I CZEKÓW.

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

Polska

ZARZĄD KLUBU TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO