Nazwa pełna

KÓŁKO ROLNICZE

Forma prawna

KÓŁKO ROLNICZE

KRS

0000156915

REGON

180203551

Data rejestracji

28 marca 2003 r.

Adres siedziby

Sanowa 15, Bykowce, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

1. Ochrona własności I prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych. 2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi. 3. Obrona praw I interesów zawodowych, materialnych, socjalnych I kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin. 4. Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych I wzrost ich produktywności. 5. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej I należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji. 6. Poprawa materialnych, socjalnych I oświatowo-kulturalnych warunków pracy I życia ludności rolniczej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli także w sprawach majątkowych w imieniu kółka rolniczego podpisują pod pieczęcią kółka rolniczego dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR KÓŁEK ROLNICZYCH, ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH, ZWIĄZKÓW ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH ORAZ ZWIĄZKÓW ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH 65/83 SĄD REJONOWY W RZESZOWIE