Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 28 lutego 2007 r.

Nazwa pełna

KÓŁKO ROLNICZE

Forma prawna

KÓŁKO ROLNICZE

KRS

0000156915

REGON

180203551

Data rejestracji

28 marca 2003 r.

Adres siedziby

Sanowa 15, Bykowce, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

1. Ochrona własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych. 2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi. 3. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin. 4. Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności. 5. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji. 6. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli także w sprawach majątkowych w imieniu kółka rolniczego podpisują pod pieczęcią kółka rolniczego dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR KÓŁEK ROLNICZYCH, ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH, ZWIĄZKÓW ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH ORAZ ZWIĄZKÓW ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH 65/83 SĄD REJONOWY W RZESZOWIE