Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 23 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA JOANNITÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000156612

NIP

5213244562

REGON

015452621

Data rejestracji

25 marca 2003 r.

Adres siedziby

Puławska 2A, 02-566 Warszawa, Polska

Cel działania

Realizacja 900 letniej tradycji zakonu joannitów, czyli ofiarnej służby na rzecz chorych i cierpiących, niezależnie od ich religii, narodowości, koloru skóry i pozycji społecznej.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji fundacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie

  • CZŁONEK ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003