Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 23 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA JOANNITÓW

KRS

0000156612

NIP

5213244562

REGON

015452621

Adres siedziby

Puławska 2A, 02-566 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 marca 2003 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji fundacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie

  • CZŁONEK ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

Cel działania

Realizacja 900 letniej tradycji zakonu joannitów, czyli ofiarnej służby na rzecz chorych i cierpiących, niezależnie od ich religii, narodowości, koloru skóry i pozycji społecznej.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003