Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 28 grudnia 2012 r.

Nazwa pełna

INSTYTUT KULTURY NARODÓW KAUKAZU

KRS

0000155294

Adres siedziby

Al. Lotników 19 / 55, 02-668 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

20 marca 2003 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli uprawniony jest prezes lub członek zarządu upoważniony przez zarząd (paragraf 16 p. 4 statutu)

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Badanie i propagowanie kultury i historii narodów kaukazu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 4296 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE