Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

593,2 tys. zł

2019 r.

464,6 tys. zł

2018 r.

602,3 zł

2015 r.

8,9 tys. zł

2013 r.

319,9 tys. zł

2012 r.

16,3 tys. zł

2011 r.

501,7 zł

2010 r.

18 tys. zł

2009 r.

374,8 zł

2007 r.

560 zł

2006 r.

3,2 tys. zł

2005 r.

1,8 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2018
2019
2020
1,8 tys. zł 3,2 tys. zł 560 zł 374,8 zł 18 tys. zł 501,7 zł 16,3 tys. zł 319,9 tys. zł 8,9 tys. zł 602,3 zł 464,6 tys. zł 593,2 tys. zł