Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 13 lutego 2023 r.

Nazwa pełna

POLSKO-ROSYJSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA

KRS

0000152491

NIP

5261012097

REGON

010358171

Adres siedziby

Tadeusza Czackiego 3/5 / 108, 00-043 Warszawa, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

21 lutego 2003 r.

Status podatnika VAT
Rada Izby Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu izby upoważnieni są: prezes zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Art. 5 statutu 1. Zadaniem izby jest działaniena rzecz promocji handlu zagranicznego i wspomaganie rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych, a w szczególności: 1) promocja stosunków gospodarczych polsko-rosyjskich; 2) ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych; 3) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności norm rzetelnego postępowania; 4) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej; 5) udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjno-handlowego członków izby; 6) propagowanie i upowszechnianie osiągnięć prokukcyjnych, naukowych, organizacyjnych i technicznych; 7) aktywna współpraca w kształtowaniu nowoczesnych form działalności gospodarczej; 8) współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej; 9) rozwój kształcenia zawodowego; 10) wykonywanie innych działań określonych przez organy statutowe.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

6,4 tys. zł

2008 r.

20 tys. zł

2007 r.

267,9 tys. zł

2006 r.

37,8 tys. zł

2005 r.

98,5 tys. zł

2004 r.

8 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2011
8 tys. zł 98,5 tys. zł 37,8 tys. zł 267,9 tys. zł 20 tys. zł 6,4 tys. zł
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG 55 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY