Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000152389

REGON

278031114

Data rejestracji

25 lutego 2003 r.

Adres siedziby

Katowicka 9, 41-600 Świętochłowice, Polska

Cel działania

1. Wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do ożywienia gospodarczego w świętochłowicach, 2. Propagowanie nowoczesnych form edukacji odpowiadających pojawiającym się potrzebom mieszkańców, 3. Integracja mieszkańców poprzez działanie na rzecz rozwoju kultury, 4. Inicjowanie I szerzenie wśród mieszkańców idei wolontariatu w zakresie pomocy społecznej, 5. Współpraca z krajowymi I zagranicznymi organizacjami I instytucjami o podobnych celach działania.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY