Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000152389

REGON

278031114

Data rejestracji

25 lutego 2003 r.

Data ostatniej zmiany

12 grudnia 2006 r.

Adres siedziby

Katowicka 9, 41-600 Świętochłowice, Polska

Cel działania

1. Wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do ożywienia gospodarczego w świętochłowicach, 2. Propagowanie nowoczesnych form edukacji odpowiadających pojawiającym się potrzebom mieszkańców, 3. Integracja mieszkańców poprzez działanie na rzecz rozwoju kultury, 4. Inicjowanie I szerzenie wśród mieszkańców idei wolontariatu w zakresie pomocy społecznej, 5. Współpraca z krajowymi I zagranicznymi organizacjami I instytucjami o podobnych celach działania.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY