Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000151068

NIP

1181587528

REGON

017215144

Data rejestracji

10 lutego 2003 r.

Adres siedziby

Tamka 34 / 14, 00-355 Warszawa, Polska

Cel działania

(rozdział 2 par. 11 statutu) celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności: 1) wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych 2) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: nauczyciele, młodzież, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia 3) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 4) wspieranie dobroczyności I działań humanitarnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 4276 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY