Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000151068

NIP

1181587528

REGON

017215144

Data rejestracji

10 lutego 2003 r.

Data ostatniej zmiany

26 października 2018 r.

Adres siedziby

Tamka 34 / 14, 00-355 Warszawa, Polska

Cel działania

(rozdział 2 par. 11 statutu) celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności: 1) wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych 2) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: nauczyciele, młodzież, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia 3) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 4) wspieranie dobroczyności I działań humanitarnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 4276 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY