Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 11.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 30.09.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 23.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 17.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 14.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 06.11.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 28.02.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 27.06.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 15.03.2012

  Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

 • 07.07.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 06.02.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 r.

 • 04.03.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 27.06.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 21.06.2007

  01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 31.01.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 25.01.2005

  01. 01. 2004r-31. 12. 2004r

 • 29.03.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 17.12.2003

  Od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku

 • 27.06.2002

  Od 8 maja do 31 grudnia 2001r.

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004r-31. 12. 2004r

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • Od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku

 • Od 8 maja do 31 grudnia 2001r.

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004r-31. 12. 2004r

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • Od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku

 • Od 8 maja do 31 grudnia 2001r.

Wartość udziałów objętych za aport
 • 600 000,00 ZŁ

 • 400 000,00 ZŁ