Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 56, obowiązujące od 3 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

GERDA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000150970

NIP

6641983838

REGON

292809123

Data rejestracji

12 lutego 2003 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

  • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

  • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

  • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; Metalurgia proszków

  • Produkcja zamków i zawiasów

  • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Adres e-mail

MALGORZATA.BIDZINSKA@GERDA.EU

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 869 SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003