Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

9,8 mln zł

6,2 mln zł

2007 - 2013

2

1,3 mln zł

637,4 tys. zł

Łącznie

3

11,1 mln zł

6,9 mln zł