Dane aktualne

Nazwa pełna

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TYTONIU "LUBELSKI TYTOŃ" W LUBLINIE

Forma prawna

ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE

Data rejestracji

13 stycznia 2003 r.

KRS

0000146736

NIP

7122807457

REGON

432650491

Adres siedziby

Krochmalna 4, 20-401 Lublin, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion I pasz dla zwierząt

  • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I ich podpisywania w imieniu zrzeszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu I upoważnionego przez zarząd pracownika biura.

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@GPT.LUBLIN.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Ta organizacja ma jeszcze 20 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »