Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 28 lutego 2003 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NURKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - HSA POLSKA

KRS

0000146061

Adres siedziby

Mazowiecka 55 / 18, 30-019 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 lutego 2003 r.

Zarząd Stowarzyszenia Hsa Polska Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes i wiceprezes zarządu

Cel działania

Prowadzenie szkoleń nurkowych i nurkowań rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, - propagowanie idei nurkowania osób niepełnosprawnych, - szkolenie kadry nurkowej.

Rada Stowarzyszenia Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 4350 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY