FUNDACJA

Numer KRS

0000145371

Numer NIP

5212729151

Numer REGON

12879320

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Data przyznania statusu OPP

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH FUNDACJI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD, DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH SWOJEGO UMOCOWANIA LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH PRZEZ ZARZĄD, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W GRANICACH SWOJEGO UMOCOWANIA

ul. Jaracza 10 / 28

00-378 Warszawa

Polska