Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 6 stycznia 2003 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POROZUMIENIE DLA GMINY ZABIERZÓW

KRS

0000144418

REGON

357241595

Adres siedziby

Krakowska 175, 32-080 Zabierzów, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

6 stycznia 2003 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja łączna; Składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych - przewodniczący lub zastępca przewodniczącego łącznie ze skarbnikiem

Cel działania

1. Inicjowanie, wspieranie, utrwalanie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi gminy zabierzów i dobrobytowi jej mieszkańców. 2. Działanie na rzecz podtrzymywania tradycyjnych wartości, praw i zasad moralnych, godności, honoru, wolności, własności prywatnej i odpowiedzialności oraz poszanowania praw przynależnych mieszkańcom gminy zabierzów i ich rodzinom. 3. Wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności lokalnej i samorządu gminy zabierzów, ze szczególnym uwzględnieniem nabytych podczas swej działalności doświadczeń i wiedzy. 4. Promocja gminy zabierzów oraz popularyzacja wiedzy na temat jej historii i teraźniejszości. 5. Propagowanie idei samorządności. 6. Współpraca z organizacjami o podobnych celach i charakterze działalności, w szczególności działającymi na terenie województwa małopolskiego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1637 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE, WYDZIAŁ I CYWILNY