Poprzednio

BRW SOFA

Nazwa pełna

BRW COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000143728

NIP

5252255340

REGON

015324751

Adres siedziby

42, Słupy, 10-381 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 stycznia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

53,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest członek zarządu w przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,4 mln zł

2021 r.

1,6 mln zł

2020 r.

36,8 tys. zł

2019 r.

1 mln zł

2018 r.

210,6 tys. zł

2015 r.

27,3 tys. zł

2014 r.

16,2 tys. zł

2013 r.

25,9 tys. zł

2011 r.

14,5 tys. zł

2010 r.

3 mln zł

2010
2011
2013
2014
2015
2018
2019
2020
2021
2022
3 mln zł 14,5 tys. zł 25,9 tys. zł 16,2 tys. zł 27,3 tys. zł 210,6 tys. zł 1 mln zł 36,8 tys. zł 1,6 mln zł 1,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003