Nazwa pełna

KING CROSS DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000143592

NIP

1132155295

REGON

012668332

Adres siedziby

Plac Konesera 6 / B 2, 03-736 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 grudnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

94,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku zarządu wieloosobowego, prezes zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki, zaś członek zarządu jest uprawniony do reprezentacji spółki łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem.

 • PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • Od 18 lipca 2016 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  94,7 mln zł

  Liczba udziałów

  164988

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

23,3 mln zł

2016 r.

24,4 tys. zł

2015 r.

36,5 tys. zł

2014 r.

36,5 tys. zł

2013 r.

36,5 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2020
36,5 tys. zł 36,5 tys. zł 36,5 tys. zł 24,4 tys. zł 23,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 50730 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002