Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 8 stycznia 2003 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "POLSKI INSTYTUT PROFILAKTYKI I OCHRONY ZDROWIA"

KRS

0000143561

Adres siedziby

Graniczna 35, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

8 stycznia 2003 r.

Cel działania

Celem instytutu jest: 1) badanie wpływu funkcjonalnej żywności i dietetycznych środków spożywczych o charakterze leczniczym na zdrowie i odporność człowieka, 2) promowanie profilaktyki i ochrony zdrowia, 3) monitorowanie rynku parafarmaceutyków, 4) promowanie zdrowego trybu życia.

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski