Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI DOROSŁYCH "CIEKAWI ŚWIATA"

KRS

0000141481

REGON

015297675

Adres siedziby

Otwocka 14, 03-759 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 listopada 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie reprezentuje prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002