Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MĘŻCZYZN Z CHOROBAMI PROSTATY "GLADIATOR" IM. PROFESORA TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 listopada 2002 r.

KRS

0000141192

NIP

9512065042

REGON

015297095

Adres siedziby

W.k.roentgena 5, 02-781 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychofizyczna mężczyzn dotkniętych chorobą prostaty przed resekcją I po resekcji gruczołu krokowego, oparta na zasadzie samopomocy.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Kształcenie ustawiczne dorosłych I pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność fizjoterapeutyczna

Główny Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej 2 członków głównego zarządu, w tym prezesa, zastępcy lub skarbnika

Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 13 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »