Nazwa pełna

CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000140562

NIP

5660004455

REGON

130280786

Adres siedziby

2A, Ujazdówek, 06-400 Ciechanów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 grudnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

12 mln zł

Kapitał wpłacony

12 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu

Decyzje UOKiK

30 października 2019 r.

DKK-215/2019

Kontrola koncentracji

21 grudnia 2018 r.

DKK-225/2018

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PREZESA ZARZĄDU W CEDROB S.A. [KRS:0000140562]

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

16,2 mln zł

2020 r.

34 mln zł

2019 r.

39,3 mln zł

2018 r.

21,3 mln zł

2017 r.

12,4 mln zł

2016 r.

16,7 mln zł

2015 r.

15,1 mln zł

2014 r.

6,9 mln zł

2013 r.

4,2 mln zł

2012 r.

645,9 tys. zł

2008 r.

22,7 tys. zł

2007 r.

20 tys. zł

2007
2008
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tys. zł 22,7 tys. zł 645,9 tys. zł 4,2 mln zł 6,9 mln zł 15,1 mln zł 16,7 mln zł 12,4 mln zł 21,3 mln zł 39,3 mln zł 34 mln zł 16,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

4 mln zł

1,2 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.CEDROB.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 636 SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002