Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 26 października 2018 r.

Nazwa pełna

SUWERENNY ZAKON RYTU SZKOCKIEGO DAWNEGO UZNANEGO WOLNYCH I PRZYJĘTYCH MULARZY POLSKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000140254

NIP

5262755274

REGON

015509640

Data rejestracji

4 grudnia 2002 r.

Adres siedziby

Wilcza 29A / 17, 00-544 Warszawa, Polska

Cel działania

Etyczne i intelektualne doskonalenie członków na zasadzie prawości, kultu prawdy, sprawiedliwości, wolności i tolerancji oraz braterskiej miłości, głoszonych w założeniach filozoficznych wolnomularstwa światowego. Nadto celem zakonu jest działalność oświatowa, kulturalna oraz służąca pomocy społecznej i dobroczynności.

Zarząd Główny (Rada Najwyższa) Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 19 ust. 2 statutu: reprezentacja zarządu głównego dla swojej ważności wymaga: a) podpisu suwerennego wielkiego komandora (prezesa zarządu) lub jego zastępcy - w sparawach porządkowych i rytualnych; B) podpisu suwerennego wielkiego komandora (prezesa zarządu) lub jego zastępcy oraz skarbnika - w sparawach majątkowych; C) podpisu suwerennego wielkiego komandora (prezesa zarządu) lub jego zastępcy oraz sekretarza lub osoby przezeń upoważnionej - w sparawach dotyczących stosunków międzynarodowych.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY