Poprzednio

DETAL MET

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

29 mln zł

10,7 mln zł

2007 - 2013

4

19,4 mln zł

7,6 mln zł

Łącznie

6

48,4 mln zł

18,2 mln zł