Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 2 lipca 2021 r.

Nazwa pełna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYGNANCE

KRS

0000013623

NIP

5381811116

REGON

030202341

Adres siedziby

37, Wygnanka, 21-302 Kąkolewnica, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 maja 2001 r.

Zarząd Osp Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu z pomocą wiceprezesów reprezentuje osp na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe w zakresie praw majątkowych osp składają przez swoje podpisy pod pieczątką dwaj członkowie zarządu, w tym skarbnik lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Cel działania

Realizacja zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub miejscowymi zagrożeniami.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Osp Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,7 tys. zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1283 SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY