Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 29 marca 2007 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE - FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW

KRS

0000136074

REGON

691750800

Adres siedziby

Grottgera 10, 35-959 Rzeszów, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 października 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli pism i dokumentów we wszelkich sprawach wymagane są podpisy dwóch osób spośród zarządu.

Cel działania

1. Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi istniejącymi na terenie działania stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową. 2. Reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w zakresie rozwijania i propagowania inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy rzeszów. 3. Kształtowanie i upowszechnianie zasady etyki w działalności gospodarczej, zwłaszcza poprzez opracowanie i upowszechnianie wśród członków zasady rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. 4. Udzielanie pomocy i ochrony praw swym członkom. 5. Wspieranie i czynna ochrona przedsiębiorstw z Polskim kapitałem, działających na terenie miasta i gminy rzeszowa.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór