Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 10 września 2019 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO OCHRONY KRAJOBRAZU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000135824

NIP

5432028120

REGON

052141177

Data rejestracji

18 października 2002 r.

Adres siedziby

Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka, Polska

Rozwiązanie

13. 04. 2019 r. - uchwała nr 1/2019 walnego zgromadzenia o likwidacji towarzystwa

Cel działania

Inicjowanie i wspieranie rozwiązań w różnorodnych dziedzinach związanych z lokalnym krajobrazem, tradycją, kulturą i ochroną środowiska. Zakres działań stowarzyszenia obejmuje ochronę wartości krajobrazowych - przyrodniczych i kulturowych, edukację działania na rzecz demokracji lokalnej i rozwoju społeczności lokalnych oraz komunikacji społecznej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY