Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-ISLANDZKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000135575

REGON

000817557

Data rejestracji

18 października 2002 r.

Adres siedziby

Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami towarzystwa są: 1. Przyczynianie się do rozwoju współpracy i przyjaźni między społeczeństwem Polskim i islandzkim oraz do rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej między Polską a islandią. 2. Zapoznawanie społeczeństwa Polskiego z życiem narodu islandzkiego, z jego historią, kulturą i nauką oraz z bieżącymi problemami społeczno- gospodarczymi i politycznymi.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy składaniu w imieniu towarzystwa oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych zarząd główny działa w ramach swych kompetencji przez dwóch współdziałających członków upoważnionych uchwałą zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 164 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY