Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 7 września 2021 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LUBNIEWIC

KRS

0000013300

NIP

9271786164

REGON

211097832

Adres siedziby

Jana Pawła II 51 B, 69-210 Lubniewice, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 maja 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentowanie towarzystwa na zewnątrz. Dla ważności pism dotyczących spraw majatkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Cel działania

Troska o wszechstronny rozwój lubniewic, propagowanie walorów turystycznych i kulturalnych, nawiązywanie wszelkich kontaktów kulturalnych i gospodarczych, dbanie o estetyczny wygląd lubniewic i okolicy, zjednywanie ludzi i instytucji dla dobra rozwoju lubniewic, działanie na rzecz utrzymania wiezi miedzyludzkich ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, pomoc szczególnie utalentowanej młodzieży z terenu gminy

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 28 SĄD OKRĘGOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM