Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA "FUNDUSZ POMOCY SYBIRAKOM"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

26 września 2002 r.

KRS

0000132516

REGON

010116982

Adres siedziby

Królewska 27 / 201, 00-060 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: 1) inicjowanie I udzielanie pomocy materialnej emerytom-sybirakom, 2) pomoc służbie zdrowia opiekującej się sybirakami, zaopatrzenie w sprzęt medyczny, aparaturę, I leki, w tym polaków na wschodzie, 3) udostępnianie funduszy do finansowania wydawnictw o sybirakach oraz badań naukowych tej tematyki, 4) pomoc polskim sybirakom na wschodzie przez zakup literatury polskiej, czasopism, organizowanie I udzielanie pomocy materialnej dla polonii na terenie byłego związku radzieckiego, opieka nad dziećmi I młodzieżą poprzez organizowanie kolonii I obozów w ojczyźnie oraz pozyskiwanie I przyznawanie stypediów w szkołach wyższych oraz organizację szkoleń zawodowych. 5) gromadzenie, pomnażanie I efektywne wykorzystanie środków finansowych I zasobów materialnych dla utrzymania I rozwoju fundacji, 6) wspieranie działalności osób fizycznych I prawnych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi fundacji.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie w tym prezes lub wiceprezes lub prezes albo wiceprezes łącznie z dyrektorem fundacji józef koczarski - dyrektor fundacji

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 3294 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 1 powiązanie historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »