FUNDACJA

Numer KRS

0000132516

Numer NIP

0

Numer REGON

10116982

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE W TYM PREZES LUB WICEPREZES LUB PREZES ALBO WICEPREZES ŁĄCZNIE Z DYREKTOREM FUNDACJI JÓZEF KOCZARSKI - DYREKTOR FUNDACJI

ul. Królewska 27 / 201

00-060 Warszawa

Polska

ZARZĄD FUNDACJI