Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

29 maja 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

14 czerwca 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »